Verduurzaming accommodatie

Afgelopen vrijdag is de installatie van de nieuwe LED-verlichting op de sportvelden afgerond!!

De verlichting is professioneel geïnstalleerd en geleverd door INSTA zuid.

Het project is tot stand gekomen in een goede samenwerking met de gemeente Peel en Maas.

Tevens willen wij het Rabobank Coöperatiefonds Noord-Limburg en het Windparkfonds Egchelse Heide danken voor hun bijdrage om deze verduurzamingsslag mogelijk te maken.

                

 

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply