Voetballen op kunstgras

In de afgelopen dagen is er veel gesproken over het voetballen op kunstgras en de mogelijke consequenties. MVC’19 beschikt weliswaar zelf niet over kunstgras, maar uitwedstrijden worden er wel regelmatig op gevoetbald. Het bestuur van MVC’19 is door sommige mensen gevraagd wat het standpunt van MVC’19 hierin is.

MVC’19 laat zich hierbij volledig leiden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de KNVB. De reactie van het RIVM is als volgt:

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. 

De reactie van de KNVB, alsmede antwoorden op de meest gestelde vragen zijn hier te vinden: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20803/rivm-geen-reden-om-niet-te-sporten

Het RIVM geeft dus aan dat er geen reden is om te stoppen met het sporten op kunstgras. MVC’19 zal de berichtgeving hieromtrent nauwgezet blijven volgen.

 

Hoofdbestuur  MVC’19

Leave a Reply