Vrijwilligerscommissie – Zelfwerkzaamheid MVC’19 in beeld

Zo’n 15 jaar geleden introduceerde MVC’19 zelfwerkzaamheid in de vereniging na goedkeuring in de algemene ledenvergadering. Voornaamste rede was een toename van werkzaamheden op en rondom het sportpark en terugloop in het aantal vrijwilligers. Veel werkzaamheden bleven liggen of waren een extra last op de schouders van de bestaande vrijwilligersgroep. Denk aan schoffel- en snoeiwerkzaamheden, onderhoud, kantinediensten, scheidsrechters bij jeugdtoernooien en hulp op toernooien etc.

Zelfwerkzaamheid was toentertijd nog niet echt een begrip in het verenigingsleven en stuitte de eerste jaren op nogal wat onbegrip en weerstand onder enkele leden. “We betalen toch al contributie”, was een veel gebruikt argument.

Maar lid zijn van een vereniging is meer dan contributie betalen en dan alleen gebruik maken van alle faciliteiten. Lid zijn van een vereniging gaat verder dan dat; Als verenigingslid ben je mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vele vrijwillige taken die er zijn. We begrijpen natuurlijk ook wel dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om dagelijks of wekelijks in de weer te zijn voor de vereniging. Om toch iedereen zijn steentje te laten bijdragen aan het onderhouden van de vereniging is zelfwerkzaamheid in het leven geroepen. Een verplichting voor alle actief spelende leden vanaf 16 jaar die geen vaste vrijwilligersfunctie bekleden.

Gelukkig is het tegenwoordig bij veel verenigingen de gewoonste zaak van de wereld en ook binnen MVC’19 inmiddels een geaccepteerde bezigheid. Uitzonderingen daar gelaten!

De voornaamste taken die door zelfwerkzaamheid deels ingevuld worden, zijn kantinediensten op zaterdag en tijdens toernooien en activiteiten. Het fluiten van de jeugd tijdens toernooien. Spelleiding tijdens activiteiten etc. Kortom zelfwerkzaamheid is een kortdurende vrijwilligerstaak die vrijwel zelfstandig uitgevoerd kan worden.

Het beheer van zelfwerkzaamheid ligt bij MVC’19 bij de vrijwilligerscommissie. Het begeleiden van de werkzaamheden ligt bij de organisator van de activiteit. Het correct uitvoeren van de werkzaamheid is de verantwoordelijk van de zelfwerkzaamheid vrijwilliger. Er ontstaan vervelende situaties als zelfwerkzaamheid niet opgevolgd wordt, daarom hebben we ieders verantwoordelijkheden nog eens duidelijk in kaart gebracht en hieronder weergegeven.

Zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheden:

Organisator activiteit / contactpersoon:

 • Tijdig (zeker 5 weken voor activiteit) aangeven bij de vrijwilligerscommissie wanneer ondersteuning nodig is vanuit zelfwerkzaamheid.
 • Inclusief datum, tijdstip en aantal mensen die gewenst zijn.
 • Bovenstaande schriftelijk doorgeven per mail aan zelfwerkzaamheid-mvc19@hotmail.com.
 • Het is aan te raden in de aanloop naar de activiteit even persoonlijk contact te zoeken met de mensen die ingedeeld zijn. Het komt namelijk nog weleens voor dat email adressen niet meer kloppen of email in de spam terecht komt.
 • Ontvangen van de medewerkers en wegwijs maken bij zijn of haar taken.
 • Terugkoppelen aan de vrijwilligerscommissie indien er incidenten zijn.

Vrijwilligerscommissie:

 • Beheren van bestand zelfwerkzaamheid medewerkers.
 • Maken van indeling zelfwerkzaamheid aan de hand van aanvragen.
 • Indeling zelfwerkzaamheid rondsturen per email naar de zwh medewerkers en contactpersoon activiteit.
 • Enkele dagen voor de activiteit een herinnering sturen naar de zwh medewerkers.

Medewerkers zelfwerkzaamheid:

 • Neem je taak waar je voor bent ingedeeld serieus.
 • Kijk op de indeling wanneer je bent ingepland en zet het ook in je persoonlijke agenda.
 • Mocht je niet kunnen op de geplande datum en je reageert binnen enkele dagen op de email, dan kunnen we de indeling nog makkelijk aanpassen en voor vervanging zorgen.
 • Anders wordt er van je verwacht dat je zelf onderling ruilt met iemand uit de lijst en dit doorgeeft aan de betreffende contactpersoon.
 • Kom op tijd naar je activiteit, zodat de contactpersoon je eventueel nog uitleg kan geven.
 • We willen het zeker niet stimuleren, maar je hebt de mogelijkheid om zelfwerkzaamheid af te kopen voor een bedrag van € 50,-.
 • Bij aantoonbaar verzaken kan MVC besluiten een boete van € 75,- uit te delen.

Voor iedereen geldt:

 • Heb je vragen en/of opmerkingen, laat dit weten middels een berichtje aan zelfwerkzaamheid-mvc19@hotmail.com.

 

Een mooi filmpje over vrijwilligers

De Vrijwilligerscommissie MVC’19

Ton Hopman
Twan Smits
Léon Winthaegen
Jeroen van Bers

 

 

Leave a Reply